Tümü

Mita İmalat Sistemi

09 Mart 2017
Mita İmalat Sistemi, sadece operasyonel bir sistem olmayıp kurumsal bir bakış açısına da sahiptir. Şirketin “Sürdürülebilir” bir marka olması, şirketimizin en önemli hedeflerinden biridir. Bu sebeple, MİS modelimiz, yönetim biçimiyle ve yaklaşımıyla “Türkiye’nin İmalat Sistemi” olmaya adaydır.

Mita, kurulduğu günden beri çalışanlarıyla birlikte kaliteli ve verimli çalışmayı ilke edinmiştir. Her şeyin öncü olma arzusu, şirketin temel hedeflerinden biri olmuştur. Ülkemizde 2000ler’de kalite belgesi sahip olma önemi, Mita’da 90lar’da önem arz etmeye başlamıştı bile. Şimdi ise Mita, geleceği yön verecek Endüstri 4.0’ın avantajlarını kullanarak kendi imalat sistemini oluşturmaktadır. Mita, bu sisteme MİS(Mita İmalat Sistemi) diyor.

Mis, yalın üretim tekniklerini tek çatı altında toplamaya amaç edinmiştir. Gerek kendi bünyesinde gerekse güçlü yan sanayisinde, “İZLENEBİLİRLİK, KAIZEN, KANBAN, SMED, 5S, TPM” gibi otomotiv sanayinin olmazsa olmaz teknikleri Enüstri 4.0 desteğiyle uygulanmaktadır.

Stratejik Planlama”mızın bir parçası olan “Kurumsal Sürdürebilirlik” bizi kurumsal ve operasyonel mükemmelleşmeye sevk etmiştir. Küresel rekabetin artışı, müşterinin memnuniyeti, verimli süreçlerin yaratılması Mita’yı geleceğin beklentilerini karşılamaya teşvik etmiştir. Sadece müşterilerimizin değil, ülkemizin de beklentilerini karşılamak amacıyla Mita;

  • Kurumsal altyapısını geliştirmek
  • Verimli imalat süreçleri yaratmak ve yönetmek için

kendi modelini ve sistemini yaratmıştır. Bizi buna “Mita İmalat Sistemi” “MİS” diyoruz.

Mita İmalat Sistemi;

  • kurumsal kimliğini ön plana çıkaran, 
  • kısa ve uzun vade stratejik planlamalarını bütünsel yaklaşımlarla yaratan, 
  • Kalite Standartları gerçekleştiren
  • Ürün geliştirmesi yapabilen
  • İnsan Kaynakları Yönetimini sağlayan
  • Tedarik zinciri yönetimini mükemmelleştiren
  • Yalın üretim faaliyetlerini gerçekleştiren
  • Performans göstergelerini takip eden

bir modeldir. MİS, şirketimizin gelişim seviyesini rakamsal olarak ölçer, kurumlar arası kıyaslamaya imkan sunan, şirket gelişimimizi yol gösteren bir sistemdir.

Mita İmalat Sistemi, sadece operasyonel bir sistem olmayıp kurumsal bir bakış açısına da sahiptir. Şirketin “Sürdürülebilir” bir marka olması, şirketimizin en önemli hedeflerinden biridir. Bu sebeple, MİS modelimiz, yönetim biçimiyle ve yaklaşımıyla “Türkiye’nin İmalat Sistemi” olmaya adaydır.