Tümü

Endüstri 4.0

19 Mart 2017
“Sürdürülebilir” bir Mita ve güler yüzlü müşteriler için “Endüstri 4.0”ın bütün avantajlarını kullanıyoruz. En büyük amacımız, problem çözme teknikleri ile şirketimizi hızlı, güvenilir, esnek, çabuk ve kararlı bir şirket yapmaktır.Rekabetin arttığı, karlılığın düştüğü, zaman yönetiminin önemli olmaya başladığı 21. yüzyılda “Otomasyon” kavramı trend olmaya başlamıştır. Özellikle imalat sanayinde başlayan kaliteli, verimli, çabuk, esnek, müşteri odaklı çalışma gibi konular şirketlerin analizlerini çabuk yapma, doğru ve hızlı karar alma noktasına getirmiştir. Bu beklentiler sonucunda, “Otomasyon”un tek başına yeterli olmadığı, hızlanan dünyada “Bilişim Teknolojileri” ile “Endüstri”yi bir araya getirme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Mita, bu beklentileri karşılamak amacıyla 21. yüzyılın başından beri “Endüstri 4.0” için çalışmalarını yapmaktadır. 2000li yıllarda kurulan ERP sistemimiz, 2017 yılında güncellenerek daha hızlı ve esnek yapıya kavuşmuştur. 2013 yılında yapmış olduğumuz diğer bir yatırım ise makinelerimizin Endüstri 4.0’a adaptasyonu üzerine olmuştur. 100’ün üzerinde bulunan makine parkımızdan anlık veri alıp, hızlı ve kararlı sonuçlarla imalatımızı kontrol etme noktasına geldik. 2015 yılında yapmış olduğumuz entegrasyon sonucunda stok yönetimi ve izlenebilirlik tek çatı altında toplandı. Kullandığımız iş zekası uygulamalarımızla ve Endüstri 4.0 bakış açısıyla Mita’yı:

  • Doğru veri toplayan
  • Verileri modelleyen
  • Modellenen raporlarla analiz yapan
  • Analizler ile doğru ve hızlı karar alan

bir şirket haline getirdik.

Şirketimiz, 2017 yılının başlarından beri “Nesnelerin İnterneti” üzere çalışmaya başlamıştır. Bunun ilk basamağı olan “Bulut Teknoloji”, 2016 yılından beri şirketimize hizmet vermektedir.