Tümü

Gelecek Nesillere “Mükemmel Şirket”

09 Mart 2017
Mita, kuruluşundan bu yana çevre, insan, teknoloji, gelişim, devamlılık ve üretkenlik temalarını ön planda tutmuştur.

Mita, kuruluşundan bu yana çevre, insan, teknoloji, gelişim, devamlılık ve üretkenlik temalarını ön planda tutmuştur. Çevresel, ekonomik ve sosyal faktörlerin dünyadaki ekolojik ve sosyokültürel yapıları etkilemeye başlaması, Mita’nın sağlam temeller yaratarak gelecek nesillere teslim edilmesi “Stratejik Planlama”sının bir parçası olmasına sebep olmuştur. 

Şirketin “Sürdürülebilirlik” politikasını aşağıdaki unsurlar oluşturmaktadır:

 • Sosyal Sorumluluk
 • Endüstri 4.0
 • Kurumsal Mükemmellik
 • Operasyonel Mükemmellik
 • Kişi, Güvenlik ve Ürün Uyumluluğu
 • Nesnelerin İnterneti
   

Mita, şirketin sağlıklı bir şekilde sürdürebilirliğini sağlamak için mükemmelleştirme faaliyetleri gösterirken sadece “çevre, iş sağlığı, sosyal sorumluluk” konularında değil, imalata yönelik kurumsal “Sürdürülebilirlik” çalışmaları da yapmaktadır. Rekabetin yoğun olduğu dünyamızda; 

 • Pazarın taleplerini karşılamak, 
 • Marka imajını mükemmelleştirmek, 
 • Riskleri azaltmak
 • Çalışan memnuniyetini sağlamak

şirketimizin vizyonunu güçlendirmek için ana kriterler olmuştur. Bu sebeple, “Kurumsal Sürdürebilirlik” yaklaşımımız sadece şirketimiz için değil, dünyamız için de önem teşkil etmektedir.