Tümü

İnsan Kaynakları Politikası

19 Nisan 2017

Kuruluşundan bu yana, geçmiş kültürü ile insan odaklı olarak, çalışanına değer veren ve sahip olduğu başarıda çalışanlarının gücüne, desteğine ve güvenine inanan Mita Kalıp ve Döküm San. A.Ş.,

• Firmamızın faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve firma bünyesine kazandırılmasını,

• Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön verilmesini,

• Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik ederek, tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi düşünceleriyle firma faaliyetlerine katılımını artırmayı ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamayı,

• Çalışanların kişisel mesleki gelişimini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimini desteklemeyi,

• Çalışan performanslarını objektif olarak değerlendirerek, Çalışanlarını teşvik etmeyi,

• İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almayı, 

• Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek, çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı ‘’İnsan Kaynakları Politikası’’ olarak benimsemiştir.